Spis poleceń HTML#

BLOCKQUOTE#

Polecenie pozwala wprowadzić dłuższy cytat w ramach wielu wierszy.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<p><cite>Albert Einstein</cite> kiedyś powiedział:</p>
<blockquote cite="http://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">
	<p>Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.</p>
	<p>Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości.</p>
</blockquote>

Atrybuty specyficzne#

cite="adres"
Adres cytowanego źródła

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Może zawierać: address, blockquote, del, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, ins, noscript, ol, p, pre, script, table, ul

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) BLOCKQUOTE (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)