Tabele#

Blokada zawijania tekstu#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table>
	<tr>
		<th nowrap="nowrap">...</th>
		<td nowrap="nowrap">...</td>
	</tr>
	...
</table>

Domyślnie tekst w komórce tabeli, napotykając na krawędź, zawija się i przechodzi do następnej linii. Jeśli to konieczne, wysokość komórki zostaje zwiększona, tak aby cały tekst mógł się zmieścić. Zastosowanie polecenia nowrap spowoduje, że tekst pozostanie w jednej linii komórki, czyli nie zostanie zawinięty do kolejnej. Przełamanie linii i przeniesienie tekstu do następnego wiersza, może nastąpić tylko po wstawieniu elementu br. Należy jednak uważnie stosować powyższe polecenie - przesadnie długie komórki tabeli mogą utrudnić czytanie i nie wyglądają estetycznie.

Obecnie atrybut NOWRAP jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" width="500">
	<tr>
		<td>komórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstu</td>
		<th style="white-space: nowrap;">komórka ze zdefiniowanym atrybutem nowrap</th>
		<td>komórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstu</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstu</td>
		<td style="white-space: nowrap;">komórka ze zdefiniowanym atrybutem nowrap <br /> oraz użytym elementem br</td>
		<td>komórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstu</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstukomórka ze zdefiniowanym atrybutem nowrapkomórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstu
komórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstukomórka ze zdefiniowanym atrybutem nowrap
oraz użytym elementem br
komórka z domyślnie zdefiniowanym zawijaniem tekstu
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Blokada zawijania tekstu (H2)