Spis poleceń HTML#

ISINDEX#

Polecenie pozwala wprowadzić jednolite pole tekstowe (zdeprecjonowane).

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<isindex prompt="Wprowadź jakiś tekst: ">

Atrybuty specyficzne#

prompt="tekst"
Tekst zachęty dla pola tekstowego

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: applet, blockquote, body, center, dd, del, div, fieldset, form, head, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) ISINDEX (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)