Spis poleceń HTML#

OL#

Polecenie tworzy listę uporządkowaną punktów (<li>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<ol>
	<li>Najpierw...</li>
	<li>Potem...</li>
	<li>Na koniec...</li>
</ol>

Atrybuty specyficzne#

compact (atrybut logiczny)
Zwarte ułożenie (zdeprecjonowane)
start="liczba"
Początkowa liczba dla pierwszego punktu (domyślnie "1", co odpowiada: "1", "A", "a", "I" lub "i" - w zależności od type, zdeprecjonowane)
type="typ"
Styl punktora listy (zdeprecjonowane):
 • 1 - liczby arabskie (1, 2, 3,...)
 • A - wielkie litery (A, B, C,...)
 • a - małe litery (a, b, c,...)
 • I - wielkie liczby rzymskie (I, II, III,...)
 • i - małe liczby rzymskie (i, ii, iii,...)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: blockquote, body, button, dd, del, div, fieldset, form, ins, li, map, noscript, object, td, th

Może zawierać: li

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) OL (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)