Szkielet dokumentu#

Utrata ważności#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta http-equiv="expires" content="data w formacie GMT">
</head>

Polecenie wskazuje przeglądarce, kiedy dokument traci "ważność" i trzeba go wczytać na nowo z Sieci.

Możliwość taka może być przydatna w przypadku długich dokumentów, których zawartość zmienia się w przewidzianych z góry momentach, jak np. dokumenty o oficjalnym charakterze. Datę podajemy w formacie GMT.

Przykładowa deklaracja, określająca datę utraty ważności dokumentu:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<meta http-equiv="expires" content="Fri, 06 Feb 2009 14:43:28 GMT">
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Utrata ważności (H2)