Formatowanie treści#

Blok cytowany#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<blockquote>...</blockquote>

Korzystając z atrybutu cite="adres_źródła", możemy podać źródło (URI) pochodzenia cytatu. Ten atrybut jest przeznaczony do wskazywania informacji wyjaśniającej kontekst lub powiązanie cytatu. Jak dotąd nie ma wielu przeglądarek, które by go poprawnie interpretowały, ale za pomocą CSS lub skryptów JavasSript można ten atrybut wykorzystać.

Polecenie wprowadza blok cytowany, którego możemy użyć np. gdy powołujemy się na jakieś źródła. Można go używać do zacytowania większego fragmentu, który ciągnie się przez wiele linijek.

Każdy wiersz w bloku cytowanym jest jednakowo odsunięty z lewej i prawej strony. Elementy objęte znacznikiem <blockquote> są oddzielone od pozostałych elementów strony liniami przerwy. Łamania wierszy w samym bloku należy zdefiniować osobiście, np. poprzez zastosowanie znacznika <br>.

W wersji Strict DTD tekst zawarty w bloku cytowanym musi być objęty również innym znacznikiem blokowym, np. akapitem.

Prosty przykład poprawnego stosowania bloku cytowanego w połączeniu z innymi elementami:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p><cite>Albert Einstein</cite> kiedyś powiedział:</p>
<blockquote cite="http://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">
	<p>Nie brałem żadnego udziału w pracach [nad bombą atomową], naprawdę żadnego. Interesuję się bombą w takim samym stopniu jak każdy inny człowiek, no, może trochę bardziej.</p>
	<p>Kiedy miałem 20 lat, myślałem tylko o kochaniu. Później kochałem już tylko myśleć.</p>
	<p>Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.</p>
	<p>Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości.</p>
</blockquote>

Efekt:

Albert Einstein kiedyś powiedział:

Nie brałem żadnego udziału w pracach [nad bombą atomową], naprawdę żadnego. Interesuję się bombą w takim samym stopniu jak każdy inny człowiek, no, może trochę bardziej.

Kiedy miałem 20 lat, myślałem tylko o kochaniu. Później kochałem już tylko myśleć.

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej są jednak pewne wątpliwości.

Krótkie cytaty można oznaczać za pomocą <q>.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Blok cytowany (H2)