Tabele#

Tytuł tabeli#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table>
	<caption align="ustawienie">Tytuł tabeli</caption>
	...
</table>

Możliwe jest podanie atrybutu align="ustawienie" o następujących wartościach:

Polecenie pozwala nadać tabeli odpowiedni podpis (tytuł) w formie nagłówka nad lub pod tabelą, który wyjaśnia jej treść. Element caption musi znajdować się zaraz po znaczniku table i nie może zawierać żadnych elementów blokowych. Niektóre przeglądarki mają problemy z interpretacją atrybutów align="left" i align="right".

Obecnie atrybut ALIGN jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Domyślne położenie podpisu (center):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="3">
	<caption>Podpis tabeli</caption>
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

Podpis tabeli
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Podpis na górze (top):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="3">
	<caption style="caption-side: top;">Podpis tabeli</caption>
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

Podpis tabeli
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Podpis na dole (bottom):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="3">
	<caption style="caption-side: bottom;">Podpis tabeli</caption>
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

Podpis tabeli
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Podpis przy lewej krawędzi (left):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="3">
	<caption style="caption-side: left;">Podpis tabeli</caption>
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

Podpis tabeli
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

Podpis przy prawej krawędzi (right):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="3">
	<caption style="caption-side: right;">Podpis tabeli</caption>
	<tr>
		<td>komórka1</td><td>komórka2</td><td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka4</td><td>komórka5</td><td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>komórka7</td><td>komórka8</td><td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

Podpis tabeli
komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9

W powyższych przykładach zaprezentowałem analogiczne polecenia stylów.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Tytuł tabeli (H2)