Listy#

Lista uporządkowana#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<ol>
	<li>Punkt pierwszy</li>
	<li>Punkt drugi</li>
	<li>Punkt trzeci</li>
</ol>

Polecenie pozwala utworzyć wykaz numerowany (uporządkowany), w którym istotna jest kolejność umieszczanych po sobie elementów (np. krótkie poradniki, instrukcje).

Cała treść zawiera się w elemencie ol (ordered list). Za pomocą znaczników <li>...</li> (list item) definiujemy poszczególne punkty listy.

W przeglądarkach internetowych zawartość tagu li zazwyczaj przesunięta jest w prawo, dzięki czemu lista staje się czytelniejsza.

W HTML znacznik zamykający dla <li> jest opcjonalny. Natomiast w XHTML jest wymagany.

Dla elementu ol lub li możliwe jest podanie atrybutu type="rodzaj numeracji" z następującymi opcjami numerowania:

Dla elementu ol możliwe jest podanie atrybutu start="wartość", gdzie jako wartość należy podać liczbę, od której ma się rozpocząć numerowanie. Wartość atrybutu start zawsze musi być liczbą, nawet jeśli numerowanie następuje według liter.

Dla elementu li możliwe jest podanie atrybutu value="wartość" pozwalające na zmianę numerowania w trakcie wyliczania. Jako wartość należy podać zmieniony numer punktu (następne punkty będą numerowane według zmienionej kolejności). Wartość atrybutu value zawsze musi być liczbą, nawet jeśli numerowanie następuje według liter.

Obecnie atrybuty TYPE, START i VALUE są zdeprecjonowane przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Zwracam uwagę, że w obrębie wykazu tekst i inne elementy można wstawiać wyłącznie wewnątrz znaczników punktów wykazu (<li></li>), a nie poza nimi. Poniższy przykład jest nieprawidłowy:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<ol>
	Początek wykazu
	<"del"><br>
	<li>Punkt pierwszy</li>
	<"del"><br>
	<li>Punkt drugi</li>
	<"del"><br>
	<li>Punkt trzeci</li>
</ol>

Krótki przykład poprawnego zastosowania listy uporządkowanej:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<ol>
	<li>Otwórz Notatnik</li>
	<li>Wprowadź odpowiedni tekst</li>
	<li>Zapisz plik z odpowiednim rozszerzeniem</li>
	<li>Uruchom zapisany plik</li>
</ol>

Efekt:

 1. Otwórz Notatnik
 2. Wprowadź odpowiedni tekst
 3. Zapisz plik z odpowiednim rozszerzeniem
 4. Uruchom zapisany plik

Przykłady z wycofanymi atrybutami przedstawione zostały na specjalnej stronie testowej.

Ciekawostki#

Manewrując odpowiednio stylami, możemy sprawić, aby kolor wyróżnika (markera) różnił się od koloru pozostałej treści:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<ol>
	<li style="color: red;"><span style="color: black;">Punkt pierwszy</span></li>
	<li style="color: green;"><span style="color: black;">Punkt drugi</span></li>
	<li style="color: blue;"><span style="color: black;">Punkt trzeci</span></li>
</ol>
 1. Punkt pierwszy
 2. Punkt drugi
 3. Punkt trzeci
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Listy (H1) Lista uporządkowana (H2) Ciekawostki (H3)