Formatowanie treści#

Akapit#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>dowolna treść</p>

Możliwe jest podanie atrybutu align="wartość" o następujących wartościach:

Znacznik <p> (paragraph) jest jednym z podstawowych sposobów umieszczania tekstu na stronie WWW. Służy do wydzielania fragmentów zawierających jakąś zwartą myśl. Dzięki umieszczaniu w kolejnych akapitach treści nieco różniącej się tematycznie, strona stanie się bardziej estetyczna oraz czytelniejsza. Obok tytułów jest najważniejszym elementem strukturalnym dokumentu (X)HTML.

Obecnie atrybut ALIGN jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Akapit (paragraf) jest elementem specyficznym - jest wyświetlany w bloku, ale nie może zawierać innych elementów blokowych (włączając w to inne akapity). Może natomiast zawierać zwykły tekst oraz elementy wyświetlane w linii.

Tekst w elemencie p jest automatycznie łamany (zawijany) do szerokości akapitu. Następujące po sobie akapity oraz pozostałe elementy strony, są rozdzielone liniami przerwy. Zamiast stosować dwa znaczniki końca linii: <br><br> (co jest brzydką manierą), można po prostu objąć wybrany fragment tekstu akapitem. Efekt będzie identyczny, a dodatkowo przeglądarka lepiej wyświetli taki tekst. Dzięki temu strona będzie wyglądała estetyczniej i łatwiej będzie można odszukać na niej interesujące informacje.

Jeżeli przed akapitem lub serią akapitów postawimy znak paragrafu § (w kodzie źródłowym reprezentowany przez specjalną encje: &sect;) z ewentualnym numerem porządkowym, to taki fragment tekstu określa się mianem paragrafu. Zwykle odnosi się on do przepisów prawnych.

Za pomocą arkuszy stylów użytkownik ma pełną swobodę formatowania akapitu, ograniczoną jedynie własną wyobraźnią i bieżącymi potrzebami. Oto kilka przykładów:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p style="text-align: right; color: orange; ">Akapit w kolorze pomarańczowym, wyrównany do prawego marginesu.</p>

Efekt:

Akapit w kolorze pomarańczowym, wyrównany do prawego marginesu

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p style="width: 70%; text-indent: 6em; line-height: 200%; text-align: justify; color: blue;">
Akapit w kolorze niebieskim, w pojemniku o szerokości 70%, wyrównany do obu marginesów,
z wcięciem pierwszego wiersza i podwójną wysokością wiersza.</p>

Efekt:

Akapit w kolorze niebieskim, w pojemniku o szerokości 70%, wyrównany do obu marginesów, z wcięciem pierwszego wiersza i podwójną wysokością wiersza.

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p style="word-spacing: 1.5em; border: 2px dashed black; padding: 20px; text-align: justify; color: purple;">
Obramowany akapit z wewnętrznym odstępem, ustawiony na środku, z wyrazami co 1,5em w kolorze purpurowym.</p>

Efekt:

Obramowany akapit z wewnętrznym odstępem, ustawiony na środku, z wyrazami co 1,5em w kolorze purpurowym.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Akapit (H2)