Odsyłacze#

Konstrukcja#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<a href="miejsce docelowe">Opis odsyłacza</a>

Polecenie pozwala utworzyć odnośnik prowadzący do pewnego miejsca w Internecie (strona, plik).

Wewnątrz elementu a (anchor) podajemy tekst, który będzie widoczny dla czytelnika. Treść powinna jasno wskazywać na zawartość linku (odpadają zwroty typu "tu", "kliknij tu", "zobacz" itp).

Atrybut href # (hypertext reference) definiuje adres strony lub miejsca, do których następuje odwołanie. Szczegółowe konstrukcje omówione zostaną w kolejnych rozdziałach.

Nie można zagnieżdżać odsyłaczy (umieszczać <a> w <a>) ani otaczać nim elementów blokowych, można jedynie elementy liniowe.

W przeglądarkach internetowych odsyłacze domyślnie uzyskują odpowiednie formatowanie w zależności od stanu linka (nieodwiedzone, odwiedzone, aktywne), niezależnie od wyglądu elementów, w których się znajdują. Również rodzaj wskaźnika ulega zmianie (np. ze strzałki w rączkę). Wygląd poszczególnych własności możemy dowolnie modyfikować.

Łącze może mieć cel, który określa, w jaki sposób przeglądarka ma przetworzyć zasób docelowy – a konkretniej w którym oknie lub ramce wyświetlić jego treść. Cel łącza definiuje się za pomocą atrybutu target, który może zawierać nazwę okna lub ramki albo też jedną z następujących zarezerwowanych wartości:

Dokładny opis powyższych wartości dla atrybutu target umieściłem w odpowiednim dziale dla Ramek.

Obecnie atrybut TARGET nie wchodzi w skład Strict DTD. Można go bez przeszkód używać wykorzystując Transitional DTD.

Odsyłacze łączą ze sobą dwa zasoby umieszczone w Internecie. Każde hiperłącze ma dwa końce, zwane kotwicami oraz kierunek (destination). Kotwicę początkową umieszczamy za pomocą znacznika <a> w treści danego dokumentu. Kotwicą końcową jest zasób docelowy - najczęściej strona WWW, ale mogą to być pliki dowolnego typu. Kotwicę końcową definiujemy poprzez podanie URL w atrybucie href kotwicy początkowej. Kierunek określa to, w którą stronę może zachodzić aktywacja łącza, powodująca przetworzenie kotwicy końcowej.

Aktywacja danego łącza następuje w większości wypadków przez jego kliknięcie - jednak łącze można także aktywować, używając klawiatury, a w przeglądarkach głosowych również poleceniem głosowym.

Przetworzenie to najczęściej wyświetlenie danej strony w oknie przeglądarki, ale w przeglądarkach głosowych strona może być również po prostu przeczytana. W celu przetworzenia zasobu może być również wymagane uruchomienie innego niż przeglądarka programu, jeśli browser nie potrafi obsłużyć danego typu treści.

Przełamanie wiersza#

Sposób wyświetlania zawartości odsyłacza nie zależy od sposobu przełamywania wierszy w edytorach. Może się zdarzyć, że pojedynczy odsyłacz zostanie przedzielony na dwie kolejne linijki. Wprowadza to dezorientację i wygląda nieestetycznie. Aby tego uniknąć, należy wewnątrz znaczników odnośnika (<a></a>) zastąpić wszystkie spacje odpowiednią encją &nbsp;.

Prosty przykład blokujący przełamanie tekstu:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Szperając po internecie natrafiłem na bardzo ciekawą stronę poświęconą hodowli mrówek.
Mimo wielu atrakcji, hobby wciąż pozostaje w strefie niszowej. Zapraszam
wszystkich do wnikliwej analizy
<a href="http://www.antmania.pl">Portalu&nbsp;Myrmekologicznego</a>.</p>

Efekt:

Szperając po internecie natrafiłem na bardzo ciekawą stronę poświęconą hodowli mrówek. Mimo wielu atrakcji, hobby wciąż pozostaje w strefie niszowej. Zapraszam wszystkich do wnikliwej analizy Portalu Myrmekologicznego.

Uwaga nie dotyczy tekstu, w którym znajdują się znaki: "%" lub "-" (myślnik).

Dymek narzędziowy#

Każdy odsyłacz możemy uzupełnić atrybutem title="...". Powoduje on, że po wskazaniu odnośnika myszką, wyświetli się dodatkowy tekst pomocniczy w "dymku" (tooltip). Ewentualnie treść tytuł może pojawi się na pasku stanu przeglądarki.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<a href="http://wiki.whatwg.org/wiki/HTML_vs._XHTML#Differences_Between_HTML_and_XHTML"
title="Ciekawy artykuł opisujący różnice między XHTML a HTML">HTML vs. XHTML</a>

Efekt:

HTML vs. XHTML

Mądre stosowanie tytułów linków może zwiększyć użyteczność stron internetowych posiadających hiperłącza. Nie warto więc ignorować tej dodatkowej możliwości ułatwienia życia osobom, które odwiedzają nasze strony.

Wymuszenie otwierania w nowym oknie#

Atrybut target usunięty został nie bez powodu. Nowe okna są problematyczne z punktu widzenia użyteczności, dostępności i kompatybilności.

Klikając odsyłacz okraszony omawianym atrybutem dostajemy okno z wyzerowaną historią stron (nie działa przycisk "Wstecz"). Dla osób z pewnymi upośledzeniami sytuacja wprowadza dezorientację.

W przeglądarkach nie obsługujących kart (np. IE6), każde kolejne okno niepotrzebnie zabałagania pasek zadań, dodatkowo może wymusić grupowanie podobnych elementów w systemie Windows.

Uwierz mi, czytelnik nie jest głupi, doskonale wie jak chce otworzyć odnośnik (w nowym oknie, nowej kracie lub tym samym oknie/karcie). Daj mu wolny wybór a z pewnością z niego skorzysta.

Unikaj poniższej metody:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<a href="http://www.antmania.pl" target="_blank">Forum Myrmekologiczne</a>
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Odsyłacze (H1) Konstrukcja (H2) Przełamanie wiersza (H3) Dymek narzędziowy (H3) Wymuszenie otwierania w nowym oknie (H3)