Spis poleceń HTML#

HR#

Polecenie pozwala wprowadzić poziomą linię.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Pierwszy akapit</p>
<hr>
<p>Drugi akapit</p>

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Poziome ustawienie z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • left - do lewej
 • right - po prawej
nonshade (atrybut logiczny)
Jednolity kolor, bez cienia (zdeprecjonowane)
size="piksele"
Wysokość w pikselach (zdeprecjonowane)
width="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach, domyślnie 100% (zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu: blokowy

Może być zawarty wewnątrz: applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) HR (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)