Formatowanie treści#

Wstęp#

W tej części kursu będzie mowa o poleceniach języka (X)HTML, które odpowiadają za sposób formatowania samego tekstu, jego dzielenie i sposób wyświetlania. W przeciwieństwie do poprzedniego działu, tutaj polecenia wstawiamy bezpośrednio w ciele dokumentu (znaczniki <body>...</body>), a więc efekt ich działania będzie widoczny bezpośrednio dla odbiorcy.

Dla pełnego zrozumienia zagadnienia należałoby przypomnieć sobie o podstawowych składnikach każdej strony WWW.

Dowolny tekst wprowadzany do dokumentu, który nie jest objęty specjalnym znacznikiem traktowany jest jako masa tekstowa. Jednak przy dużych objętościach tekst taki należy dzielić na jasne i czytelne obszary.

Tworzenie i formatowanie dokumentów (X)HTML jest bardziej pracochłonnym procesem niż zwykłe pisanie plików np. w Wordzie. Nie możemy tutaj jednym kliknięciem utworzyć tabelkę, zmienić kolor wyrazu czy błyskawicznie ustawić marginesy. W przypadku (X)HTML-a każda treść strony musi zostać najpierw określona czym tak właściwie jest (nagłówkiem, tabelką, obrazkiem, formularzem, wykazem, cytatem itd.) - czyli najpierw tworzymy strukturę dokumentu. Do tego celu stosujemy specjalne polecenia zwane tagami (tags). Dopiero potem przystępujemy do opisu wyglądu wykorzystując w tym celu arkusze stylów (CSS).

W starszych wersjach HTML był odpowiedzialny dosłownie za każdy aspekt strony - także za wygląd. Nowoczesny (X)HTML odciążono z odpowiedzialności prezentacyjnej, na rzecz powstałego specjalnie do tego celu języka CSS. Przestarzałe polecenia i atrybuty potraktuj jako uzupełnienie wiedzy, bez wykorzystywania w swoich projektach.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Wstęp (H2)