Multimedia#

Plik AVI#

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<img dynsrc="ścieżka dostępu do pliku .avi" alt="Tekst alternatywny">

Polecenie pozwala na odtwarzanie pliku z rozszerzeniem .avi wprost na stronie internetowej. Nie jest przy tym wyświetlany żaden panel kontrolny.

Dodatkowo dla znacznika img w połączeniu z dynsrc możliwe jest określenie specyficznych atrybutów:

Analogiczny efekt można uzyskać stosując polecenie embed, które jest interpretowane przez większą liczbę przeglądarek.

Polecenie IMG DYNSRC="..." nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 i jest wyłącznie rozszerzeniem przeglądarki Internet Explorer.

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej. Przypominam, że całość zadziała tylko dla przeglądarek spod znaku IE.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Multimedia (H1) Plik AVI (H2)