Formatowanie treści#

Cytat#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<q>...</q>

Korzystając z atrybutu cite="adres_źródła", możemy podać źródło (URI) pochodzenia cytatu. Atrybut jest przeznaczony do wskazywania informacji wyjaśniającej kontekst lub powiązanie cytatu. Jak dotąd nie ma wielu przeglądarek, które by go poprawnie interpretowały, ale za pomocą CSS lub skryptów JavasSript można ten atrybut wykorzystać.

Polecenie służy do definiowania krótkich cytatów w ramach wiersza (in-line quote). Jeśli chcemy zacytować dłuższy fragment tekstu z kilkoma akapitami, powinniśmy wykorzystać element blockquote.

Nowoczesne przeglądarki automatycznie ujmują zawartość znacznika w znaki cudzysłowu (nie dotyczy IE 7 lub starszych), dlatego nie należy wstawiać dodatkowych cudzysłowów ręcznie. Zewnętrzne q tworzy zawsze cudzysłów (" "), a każde kolejne zagnieżdżenie - apostrofy (' ').

Kilka prostych przykładów:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>
	<cite>John said</cite>: <q>I saw Lucy at lunch, she says
	<q>Mary wants you to get some ice cream on your way home.</q>
	I think I will get some at Ben and Jerry's, on Gloucester Road.</q>
</p>

Efekt:

John said: I saw Lucy at lunch, she says Mary wants you to get some ice cream on your way home. I think I will get some at Ben and Jerry's, on Gloucester Road.

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>
	<cite>Włodzimierz Szaranowicz</cite> powiedział: <q>Doleciał do 120 metra ale wylądował na 116.</q>
</p>

Efekt:

Włodzimierz Szaranowicz powiedział: Doleciał do 120 metra ale wylądował na 116.

Za pomocą CSS możemy zmienić cudzysłowy na dowolny inny znak lub zrezygnować z ich wyświetlania. Należy użyć do tego pseudoelementów :before oraz :after.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Cytat (H2)