Tabele#

Wstęp#

Tabele są strukturą umożliwiającą tworzenie zestawień danych tabelarycznych tzn. takich, które maja formę tabeli. Przykładem danych tabelarycznych mogą być dane arkuszy kalkulacyjnych, zestawienie najludniejszych państw świata itd. W rozdziale omówione zostaną szczegółowo techniki budowania i formatowania tabel.

Przykładowa tabela

Rysunek. Przykładowa tabela

We wczesnym etapie rozwoju WWW tabele wykorzystywano do budowy layoutów stron internetowych - nie było innej możliwości sterowania układem. Obecnie (po upowszechnieniu CSS) technika ta jest błędna, gdyż tabele są tu wykorzystywane niezgodnie z ich naturalnym przeznaczeniem. Strony oparte na tabelkach są cięższe, ponadto bardzo trudno manipulować wyglądem takiej witryny.

Osobiście swój pierwszy projekt zbudowałem wykorzystując tabele. Wiem z jakimi kłopotami w czasie późniejszym trzeba się zmagać. Dlatego nie będę przedstawiał jak za pomocą tabel tworzyć layouty, dziwaczne efekty graficzne (dżungla pozagnieżdżanych tabel) itp. wymysły. Do takich rzeczy należy stosować odpowiednie elementy ostylowane za pomocą kaskadowych arkuszy stylów.

Tworzenie tabel jest procesem czasochłonnym. Musimy ręcznie określić każdy jej element. Samo scalanie wierszy/komórek nie jest tak wygodne, jak chociażby w popularnych edytorach tekstowych. Programy do tworzenia stron WWW posiadają często specjalne generatory tabel, które znacząco ułatwiają i przyspieszają cały manewr.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Wstęp (H2)