Formularze#

Pole ukryte#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="...">
	<input type="hidden" name="nazwa" value="wartość">
</form>

gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola, która nie powinna być jednak zbyt długa. Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem.

Polecenie pozwala utworzyć ukryte kontrolki w formularzu. Nie są one widoczne ani dostępne dla użytkownika, ale ich wartość (określana za pomocą atrybutu value) jest przesyłana z formularzem. Mogą one służyć np. dla podania informacji o numerze wersji ankiety, dacie jej ostatniej aktualizacji, adresu strony, z której została wysłana, opisu całego formularza lub też poszczególnych jego pól.

Elementy ukryte w inny sposób (np. poprzez regułę CSS display:none) pozostaną widoczne w przeglądarkach tekstowych. Widoczność elementu nigdy nie wpływa na to, czy zostanie wysłany.

Ukryte dane są często wykorzystywane do przekazywania informacji pomiędzy klientem a serwerem (skrypty po stronie serwera), które w przeciwnym razie zostałyby utracone, z uwagi na bezstanowy charakter protokołu HTTP. Scenariusz taki mógłby mieć miejsce np. w wypadku złożonego z wielu ekranów kreatora, który zapamiętuje dane z poprzednich ekranów właśnie za pomocą pól ukrytych. Wtedy dla zapamiętania danych z tzw. sesji użytkownika możliwe byłoby również zastosowanie ciasteczek HTTP (HTTP cookies).

Pole ukryte, mimo że nie jest widoczne, może być odczytane i zmienione przez zaawansowanych użytkowników, więc nie umieszczaj w nim ważnych danych i nie ufaj bardziej, niż zwykłemu polu tekstowemu.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<div>
		<input type="hidden" name="numergracza" value="1432878" />
	</div>
</form>

Efekt:

Niestety, niczego nie powinniśmy zobaczyć. Kod pola ukrytego można bezpośrednio odszukać w źródle strony (wybierając odpowiednią opcję w przeglądarce). Można także skorzystać ze specjalnych dodatków pomagających przy tworzeniu witryn np. Firebug.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formularze (H1) Pole ukryte (H2)