Formatowanie treści#

Linia pozioma#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<hr>

Możliwe jest podanie specjalnych atrybutów odpowiadających za wygląd poziomej linii:

Polecenie to służy do wstawienia poziomej linii (horizontal rule) na stronie. Jest to dobra metoda wizualnego oddzielenia od siebie fragmentów strony WWW, na przykład, oddzielenia tekstu zasadniczego od elementów listy.

Obecnie atrybuty NOSHADE, WIDTH, SIZE, ALIGN są zdeprecjonowane przez specyfikację HTML 4.01, atrybut COLOR nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01. Formatowanie poziomych linii zostało przeniesione do stylów CSS.

Wygląd poziomej linii może się różnić w zależności od przeglądarki. Domyślnie linia zajmuje 100% szerokości strony i jest wyśrodkowana.

Kilka prostych przykładów ostylowanych linii:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<hr style="height: 10px; color: red; background-color: blue;" />

Efekt:


Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<hr style="width: 60%; height: 15px; color: green; background-color: yellow;" />

Efekt:


Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<hr style="width: 40%; height: 20px; text-align: right; color: black; background-color: white;" />

Efekt:


Przykłady z wycofanymi atrybutami przedstawione zostały na specjalnej stronie testowej.

Przypominam, że w HTML-u zamykanie elementów pustych jest zabronione. Z racji tego, że swoją stronę piszę i wysyłam w poprawnym XHTML, w przykładach stosuję następujący zapis <hr />.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Linia pozioma (H2)