Formatowanie treści#

Emfaza#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<em>...</em>

Polecenie pozwala wyróżnić dowolny tekst, aby podkreślić jego znaczenie (mniejsza waga niż strong).

W przeglądarkach internetowych element em (emphasis - nacisk) zazwyczaj wyświetlany jest kursywą, lecz nie o sam wygląd chodzi (można go dowolnie modyfikować). W dobie wembasterstwa semantycznego coraz większą rolę odgrywa poprawne oznaczanie treści.

W sytuacjach kiedy szczególnie zależy nam na zwróceniu uwagi czytelnika na jakieś informacje, a nie jedynie na określonym sformatowaniu czcionki, powinniśmy użyć właśnie przedstawionego polecenia a nie <i>.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>To jest normalny tekst <em>natomiast to jest istotna informacja</em>.</p>

Efekt:

To jest normalny tekst natomiast to jest istotna informacja.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Emfaza (H2)