Formatowanie treści#

Tekst preformatowany#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<pre>...</pre>

Polecenie wprowadza tekst preformatowany, czyli napisany czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku). Jest to blok tekstu, w którym uwzględnione są białe znaki znajdujące się w kodzie źródłowym, np. dodatkowe spacje, punkty tabulacji, znaki końca linii itd., które są pomijane w innych poleceniach np. w akapicie. Należy pamiętać, aby tekst nie zawierał symboli zastrzeżonych dla składni (X)HTML.

Element pre nie może zawierać elementów blokowych ani: IMG, OBJECT, BIG, SMALL, SUB, SUP.

Elementy objęte znacznikiem <pre> są oddzielone od pozostałych elementów strony liniami przerwy. Jeśli ilość znaków w wierszu będzie większa od okna przeglądarki pojawi się dodatkowy suwak przewijania, gdyż wiersz nie zostaje zawinięty.

Tag przeważnie służy do prezentacji kodu programu, grafiki zbudowanej ze znaków. Jednym słowem umieszczasz to co piszesz, ze wszystkimi odstępami, dokłdnie tak, jak w kodzie źródłowym. Często stosowany jest razem z <code> lub <samp>.

Kilka prostych przykładów:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<pre>
Tekst preformatowany, wyświetlany czcionką monotypiczną
(o stałej szerokości znaku)
pozwala   wprowadzać  dodatkowe  spacje,
  uwzględnia także
    punkty tabulacji,
i znaki końca akapitu.
a1 a2 a3 a4
b1 b2 b3 b4
</pre>

Efekt:

Tekst preformatowany, wyświetlany czcionką monotypiczną
(o stałej szerokości znaku)
pozwala   wprowadzać  dodatkowe  spacje,
  uwzględnia także
    punkty tabulacji,
i znaki końca akapitu.
a1 a2 a3 a4
b1 b2 b3 b4

Powyższy tekstu umieszczony np. w ramach akapitu zaowocowałby "zlaniem" wszystkich białych znaków:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>
Tekst preformatowany, wyświetlany czcionką monotypiczną
(o stałej szerokości znaku)
pozwala   wprowadzać  dodatkowe  spacje,
  uwzględnia także
    punkty tabulacji,
i znaki końca akapitu.
a1 a2 a3 a4
b1 b2 b3 b4
</p>

Efekt:

Tekst preformatowany, wyświetlany czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku) pozwala wprowadzać dodatkowe spacje, uwzględnia także punkty tabulacji, i znaki końca akapitu. a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<pre>
/   \
|() ()|
 ) ^ (
 \+++/
 \_/
</pre>

Efekt:

/   \
|() ()|
 ) ^ (
 \+++/
 \_/

W zasobach WWW istnieje wiele stron gromadzących grafikę zbudowaną za pomocą znaków. Zachęcam do googlowania.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Tekst preformatowany (H2)