Szkielet dokumentu#

Adres zwrotny#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta http-equiv="reply-to" content="twój adres e-mail">
</head>

Polecenie pozwala podać zwrotny adres poczty elektronicznej e-mail, na który można odpowiadać. Adres widoczny będzie tylko w kodzie strony.

Dla lepszej komunikacji z czytelnikami, dodatkowo należy umieścić dane kontaktowe w widocznym miejscu strony. Osobiście utworzyłem osobną zakładkę (Kontakt), w której podałem kilka możliwości skontaktowania się ze mną.

Przykładowa deklaracji adresu zwrotnego w kodzie strony:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<meta http-equiv="reply-to" content="Jan_Kowalski@gmail.com">

Bezpośrednie podanie swojego adresu e-mail na stronie WWW może poskutkować zalewem Twojej skrzynki spamem, czyli niechcianą korespondencją reklamową. Istnieją sposoby ochrony adresu pocztowego umieszczanego w kodzie strony.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Adres zwrotny (H2)