Spis poleceń HTML#

LI#

Polecenie definiuje elementy list (<ol> lub <ul>).

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<ol>
	<li>Najpierw...</li>
	<li>Potem...</li>
	<li>Na koniec...</li>
</ol>

<ul>
	<li>pies</li>
	<li>kot</li>
	<li>papuga</li>
</ul>

Atrybuty specyficzne#

type="typ"
Styl punktora listy (zdeprecjonowane):
 • 1 - liczby arabskie (1, 2, 3,...)
 • A - wielkie litery (A, B, C,...)
 • a - małe litery (a, b, c,...)
 • I - wielkie liczby rzymskie (I, II, III,...)
 • i - małe liczby rzymskie (i, ii, iii,...)
 • circle - kształt okręgu
 • disc - kształt koła
 • square - kształt kwadratu
value="liczba"
Numer aktualnego punktu wykazu numerowanego (<ol>), który może przerywać naturalną numerację punktów (zdeprecjonowane)

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: opcjonalny

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: ol, ul

Może zawierać: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, ul, u, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) LI (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)