Multimedia#

EMBED#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" width="x" height="y">

gdzie "x" oznacza szerokość, natomiast "y" wysokość w pikselach okna, w którym będzie odtwarzany/umieszczany zasób. Ścieżkę dostępu tworzymy na tych samych zasadach jak w przypadku odsyłaczy. Bez jawnie określonych rozmiarów okna wtyczki, może ono przyjąć wielkość, która nie będzie pasowała do wymiarów pliku. Rozmiary domyślne zależne są także od posiadanej przez użytkownika wtyczki (pluginu).

Polecenie pozwala wstawić bezpośrednio do strony jeden z plików multimedialnym, przykładowo:

Polecenie EMBED nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01, ale jest powszechnie obsługiwane w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

Znacznik może obsługiwać dowolne rodzaje plików multimedialnych dzięki dograniu odpowiedniej wtyczki. Wtyczka jest specjalnym dodatkiem udostępnianym dla przeglądarek przez firmy zewnętrzne, który zwiększa możliwości browsera. Za pomocą odpowiedniego atrybutu pluginspage="..." można podlinkować źródło do odpowiedniego pluginu, za pomocą którego użytkownik bez problemu odtworzy plik.

Specyficzne atrybuty#

W przypadku niektórych typów plików dla znacznika embed możliwe jest określenie specyficznych atrybutów

1. Automatyczny start odtwarzania#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" autostart="typ">

gdzie jako "typ" możemy podać:

2. Ukrycie obrazu#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" hidden="typ">

gdzie jako "typ" możemy podać:

3. Ukrycie panelu kontrolnego#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" showcontrols="typ">

gdzie jako "typ" możemy podać:

4. Ukrycie paska wyświetlania informacji#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" showdisplay="typ">

gdzie jako "typ" możemy podać:

5. Powtarzanie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" loop="typ">

gdzie jako "typ" możemy podać:

6. Poziom głośności (dla plików dźwiękowych)#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" volume="liczba">

gdzie "liczba" określa poziom głośności w przedziale od -10000 do 0.

7. Balans głośników (dla stereofonicznych plików dźwiękowych)#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" balance="liczba">

gdzie "liczba" określa balans między głośnikami w przedziale od -10000 do +10000.

8. Adres do pobrania wtyczki (pluginu)#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<embed src="ścieżka dostępu" pluginspage="adres wtyczki">

gdzie jako "adres wtyczki" podajemy lokalizację, gdzie znajduję się wtyczka, pozwalająca odtworzyć dany rodzaj pliku, dzięki czemu użytkownik będzie mógł ją szybko zainstalować bez samodzielnego poszukiwania dodatku. Kilka adresów do najpopularniejszych pluginów

Niektóre wtyczki same mogą udostępniać kilka dodatkowych atrybutów dla znacznika <embed> (np. w przypadku Flasha).

Osadzanie multimediów zawsze stanowiło źródło problemów, nawet dla przeglądarek teoretycznie wspierających znacznik emded. Interpretacja polecenie w każdej z nich może być odmienna. Nie zapominajmy także o deklarowaniu atrybutów width i height, ponieważ bez nich przeglądarki zachowują się inaczej. Pliki multimedialne zazwyczaj mają duże rozmiary, dlatego najlepiej na początku strony umieścić najważniejszą treść, a dopiero potem polecenie embed.

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej #stronie testowej. Efekt może być silnie uzależniony od posiadanej przeglądarki internetowej i dogranych pluginów.

Alternatywa embed#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<noembed>...</noembed>

Polecenie wyświetla dodatkową (alternatywną) zawartość w przeglądarkach, gdzie element embed nie może zostać zinterpretowany (analogicznie jak w przypadku skryptów).

Zazwyczaj w treść alternatywnej podaje się bezpośredni odsyłacz prowadzący do pliku multimedialnego, przykładowo:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<noembed>
	Niestety, ale Twoja przeglądarka nie obsługuje plików multimedialnych tego typu.
	Możesz pobrać materiał <a href="adres docelowy">bezpośrednio</a> i zapisać u Siebie na dysku twardym!
</noembed>
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Multimedia (H1) EMBED (H2) Specyficzne atrybuty (H3) 1. Automatyczny start odtwarzania (H4) 2. Ukrycie obrazu (H4) 3. Ukrycie panelu kontrolnego (H4) 4. Ukrycie paska wyświetlania informacji (H4) 5. Powtarzanie (H4) 6. Poziom głośności (dla plików dźwiękowych) (H4) 7. Balans głośników (dla stereofonicznych plików dźwiękowych) (H4) 8. Adres do pobrania wtyczki (pluginu) (H4) Alternatywa embed (H3)