Formatowanie treści#

Pochylenie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<i>...</i>

Polecenie pozwala pochylić wybrany fragment tekstu. Ma charakter wyłącznie prezentacyjny. Już teraz w miejsce pochylenia zaleca się stosowanie polecenia em, które ma charakter semantyczny.

W przeglądarkach internetowych zawartość elementu i (italic) jest pisana kursywą.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Ten tekst jest bez pochylenia... <i>a to już tekst pochylony</i>.</p>

Efekt:

Ten tekst jest bez pochylenia... a to już tekst pochylony.

Odpowiednikiem elementu I w CSS jest własność font-style: italic.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Pochylenie (H2)