Szkielet dokumentu#

Automatyczne przekierowanie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta http-equiv="refresh" content="czas w sekundach; url=adres strony lub ścieżka dostępu">
</head>

Polecenie spowoduje automatyczne przekierowanie, czyli wczytanie nowej strony po upływie określonego czasu.

W Internecie często spotyka się strony z informacją o zmianie adresu, gdy odsyłacz z innej strony jest już nieaktualny. Autor strony pozostawia pod starym adresem informację o zmianie, podając nowy adres, ale opatrując tę stronę zaprezentowanym poleceniem, które spowoduje automatyczne przejście pod właściwy adres po krótkiej chwili.

Przykładowa deklaracja automatycznego przekierowania na inną stronę:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<meta http-equiv="refresh" content="20; url=http://www.crimsteam.site90.net">

Dla lepszego zobrazowania działania polecenia proponuję odwiedzić moją dawną stronę crimsteam.ugu.pl. Po upływie 20 sekund przeniesiony zostaniesz pod aktualny adres.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Automatyczne przekierowanie (H2)