Spis poleceń HTML#

Komentarz#

Polecenie pozwala wprowadzić wieloliniowy komentarz, który nie będzie wyświetlany przez przeglądarkę.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<div>
	Ten tekst będzie wyświetlany.
	<!-- Treść tego komentarza nie zostanie wyświetlona. -->
</div>

Atrybuty specyficzne#

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty:

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający:

Znacznik zamykający:

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz:

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) Komentarz (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)