Formatowanie treści#

Indeks dolny#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<sub>...</sub>

Polecenie pozwala wprowadzać subskrypt (indeks dolny, subscript) przy liczbach i literach.

Czcionki zawierają specjalne znaki do popularnych symboli w dolnym indeksie, których lepiej użyć zamiast tego elementu. Do zapisu skomplikowanych wyrażeń matematycznych służy język MathML.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
H<sub>2</sub>O

Efekt:

H2O

Odpowiednikiem elementu sub w CSS jest własność vertical-align: sub.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Indeks dolny (H2)