Szkielet dokumentu#

Adres bazowy#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<base href="adres strony lub ścieżka dostępu">
</head>

lub

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<base href="adres strony lub ścieżka dostępu" target="cel">
</head>

Polecenie określa domyślny adres bazowy dokumentu, względem którego budowane będą pozostałe adresy relatywne (względne) na stronie. Dotyczy to wszystkich atrybutów, które wskazują na jakieś źródło (np. href czy src). Pozwala także zmienić domyślne zachowanie bazowego celu (target="_self").

Element base jest jednym z najbardziej niezrozumianych tagów w języku (X)HTML, w skutek czego bardzo rzadko pojawia się w kodzie stron internetowych.

Jedynymi elementami, na które ustawienie ścieżki w base nie ma wpływu są <object> oraz <applet>.

Niekiedy dokumenty są przenoszone do innych miejsc, gdy wymaga tego porządek na serwerze. Jednak w dokumentach znajdują się zazwyczaj relatywne odsyłacze do innych stron na serwerze, a nie odsyłacze absolutne. Oznacza to, że nie jest w nich podawana pełna ścieżka dostępu, lecz jedynie jej fragmenty. Jest to znacznie wygodniejsze w trakcie konstruowania dokumentu.

Gdy dokument zostanie przeniesiony, może się zdarzyć, że odsyłacze stracą swoją aktualność, gdyż przeglądarka będzie je odnosić do nowego położenia adrezu bazowego. Oczywiście poprawność wymagałaby w takiej sytuacji albo przeniesienia wszystkich dokumentów, do których odsyłacze znajdują się na danej stronie, albo ręcznego poprawienia adresów. Jedno i drugie może być bardzo kłopotliwe, a przeniesienie nawet z jakichś powodów niemożliwe. W takiej sytuacji wygodnym rozwiązaniem jest podanie <base> w nagłówku przenoszonej strony. Przeglądarka będzie automatycznie, "w locie" poprawiać adres w odsyłaczu, kierując się podanym adresem bazowym, który stanowi w tej sytuacji swoistą busolę.

Przykładowo, dla grafiki adres bezwzględny wyglądać może następująco:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<img src="http://www.crimsteam.site90.pl/grafika/logo.jpg">

Po dodaniu tagu <base> do sekcji head w ten sposób:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<base href="http://www.crimsteam.site90.pl/grafika/">
</head>

Można skrócić adres w podanym wyżej tagu <img> do postaci względnej:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<img src="logo.jpg">

Najlepiej jednak będzie przeanalizować następującą stronę testową, w której zastosowałem oba warianty polecenia dla grafiki i odsyłaczy.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Adres bazowy (H2)