Tabele#

Odstępy między komórkami#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table cellspacing="x">...</table>

gdzie "x" oznacza szerokość odstępu między sąsiednimi komórkami (w pikselach).

Polecenie wprowadza odstęp pomiędzy wszystkimi sąsiadującymi komórkami tabeli. Aby zobaczyć różnicę pomiędzy tego typu odstępami a marginesami wewnątrz komórek, trzeba nadać tabeli obramowanie.

Prosty przykład (tabela bez obramowania):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table cellspacing="30" cellpadding="5">
	<tr>
		<th></th>
		<th>A</th>
		<th>B</th>
		<th>C</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>1</th>
		<td>Komórka1</td>
		<td>Komórka2</td>
		<td>Komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2</th>
		<td>Komórka4</td>
		<td>Komórka5</td>
		<td>Komórka6</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

ABC
1Komórka1Komórka2Komórka3
2Komórka4Komórka5Komórka6

Tabela z dodatkowym obramowaniem:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" cellspacing="30" cellpadding="5">
	<tr>
		<th></th>
		<th>A</th>
		<th>B</th>
		<th>C</th>
	</tr>
	<tr>
		<th>1</th>
		<td>Komórka1</td>
		<td>Komórka2</td>
		<td>Komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<th>2</th>
		<td>Komórka4</td>
		<td>Komórka5</td>
		<td>Komórka6</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

ABC
1Komórka1Komórka2Komórka3
2Komórka4Komórka5Komórka6
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Odstępy między komórkami (H2)