Formatowanie treści#

Przekreślenie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<s>...</s>

lub

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<strike>...</strike>

Polecenie pozwala przekreślić wybrany fragment tekstu. Ma charakter wyłącznie prezentacyjny.

W przeglądarkach internetowych zawartość elementu s lub strike zostaje przekreślona poziomą linią.

Obecnie elementy S i STRIKE są zdeprecjonowane przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Ten tekst nie został przekreślony... <s>a to już tekst przekreślony</s>.</p>

Efekt:

Ten tekst nie został przekreślony... a to już tekst przekreślony.

Odpowiednikiem elementów s oraz strike w CSS jest własność text-decoration: line-through.

Ciekawostki#

Manewrując odpowiednio stylami, możemy sprawić, aby kolor linii przekreślenia różnił się od koloru tekstu:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<s style="text-decoration: line-through; color: blue;">
	<span style="color: black;">To jest czarne przekreślenie niebieską linią</span>
</s>

Efekt:

To jest czarne przekreślenie niebieską linią
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Przekreślenie (H2) Ciekawostki (H3)