Multimedia#

Animacja MARQUEE#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee>Zawartość elementu</marquee>

Polecenie pozwala wykonać kilka prostych animacji na zawartości elementu marquee.

Polecenie MARQUEE nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 i jest wyłącznie rozszerzeniem przeglądarki Internet Explorer (działającym także w pozostałych browserach).

Specyficzne atrybuty#

Dla elementu marquee możliwe jest określenie kilku specyficznych atrybutów.

1. Określonego typu#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee behavior="typ">Zawartość elementu</marquee>

gdzie jako typ możemy podać:

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej.

2. O określonym kierunku przesuwania#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee direction="kierunek">Zawartość elementu</marquee>

gdzie jako kierunek możemy podać:

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej.

3. O określonym kolorze tła#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee bgcolor="kolor">Zawartość elementu</marquee>

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej.

4. O określonych rozmiarach na ekranie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee width="x" height="y">Zawartość elementu</marquee>

lub:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee width="x%" height="y%">Zawartość elementu</marquee>

gdzie x oznacza szerokość w pikselach, a y wysokość w pikselach. Natomiast x% i y% oznaczają wymiary procentowe ekranu.

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej.

5. O określonej odległości (marginesy)#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee hspace="x" vspace="y">Zawartość elementu</marquee>

gdzie x oznacza poziomą odległość w pikselach (margines lewy i prawy), a y odległość pionową w pikselach (margines górny i dolny).

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej.

6. O określonej ilości powtórzeń#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee loop="x">Zawartość elementu</marquee>

gdzie x oznacza liczbę powtórzeń.

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej.

7. O określonej szybkości przesuwania#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee scrollamount="x">Zawartość elementu</marquee>

lub:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee scrolldelay="ms">Zawartość elementu</marquee>

lub:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<marquee truespeeed="truespeeed" scrolldelay="ms">Zawartość elementu</marquee>

gdzie x określa szybkość przesuwania w pikselach. Jako ms należy podać szybkość przesuwania w milisekundach.

Za pomocą atrybutu scrollamount możemy określić, o ile pikseli ma przeskoczyć zawartość znacznika marquee w jednym kroku animacji. Atrybut scrolldelay pozwala ustalić odstęp czasu między tymi krokami. Obydwa parametry umożliwiają więc kontrolę płynności ruchu (scrollamount) oraz jego szybkości scrolldelay. Im mniejsza wartość scrollamount, tym ruch jest płynniejszy. Z kolei im niższa wartość scrolldelay, tym animacja przebiega szybciej.

Domyślnie wszystkie wartości mniejsze lub równe 59 milisekund dla parametru scrolldelay, są automatycznie zaokrąglane w górę do 60 milisekund. Wpisanie 10, 20, czy 30 da taki sam efekt jak 60. Atrybut logiczny truespeed="truespeed umożliwia dokładniejszą kontrolę prędkości przesuwania, dzięki czemu wartości poniżej 60 milisekund będą faktycznie obsługiwane prawidłowo. Oczywistym staje się, że atrybut truespeed staje się przydatny dla scrolldelay < 60, natomiast dla scrolldelay > 59 jego podawanie nie ma sensu (chociaż oczywiście można tak zrobić).

Przykład działania polecenia umieszczony został na specjalnej stronie testowej.

Brak obsługi animacji#

W przypadku przeglądarek nie wspierających znacznika marquee, zawartość elementu którą do niego wstawimy, prawdopodobnie zostanie normalnie wyświetlona na ekranie. Może to zaburzyć cały układ strony. Problemu można uniknąć przeprowadzając detekcję danej przeglądarki (za pomocą JavaScriptu) i dynamicznie wstawiając znacznik w treść strony.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Multimedia (H1) Animacja MARQUEE (H2) Specyficzne atrybuty (H3) 1. Określonego typu (H4) 2. O określonym kierunku przesuwania (H4) 3. O określonym kolorze tła (H4) 4. O określonych rozmiarach na ekranie (H4) 5. O określonej odległości (marginesy) (H4) 6. O określonej ilości powtórzeń (H4) 7. O określonej szybkości przesuwania (H4) Brak obsługi animacji (H3)