Formatowanie treści#

Obramowanie#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<fieldset>...</fieldset>

Polecenie wprowadza obramowanie wokół dowolnego tekstu, wybranego elementu lup grupy elementów. Wygląd takiego obramowania jest zależny od używanej przeglądarki.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<fieldset>
	Dowolny tekst wprowadzany w ramach elementu <code>fieldset</code>
	<p>Ten tekst dodatkowo umieszczony został w ramach akapitu.</p>
	<ol>
		<li>Pozycja pierwsza w liście uporządkowanej</li>
		<li>Pozycja druga w liście uporządkowanej</li>
	</ol>
</fieldset>

Efekt:

Dowolny tekst wprowadzany w ramach elementu fieldset

Ten tekst dodatkowo umieszczony został w ramach akapitu.

 1. Pozycja pierwsza w liście uporządkowanej
 2. Pozycja druga w liście uporządkowanej

Samo obramowanie można oczywiście uzyskać przy użyciu stylów, więc wprowadzanie nowego polecenia nie byłoby zasadne. Rzeczywisty efekt widzimy dopiero po połączeniu go ze znacznikiem legend, który nadaje efektowny tytuł dla obramowania. Obydwa polecenia zazwyczaj stosowane są do grupowania pól formularza.

Prosty przykład poprawnego zastosowania:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="?">
	<div>
		<fieldset>
			<legend>Ankieta</legend>
			<fieldset>
				<legend>Wybierz opcję:</legend>
				<input type="radio" name="radio1" />Opcja 1<br />
				<input type="radio" name="radio1" />Opcja 2<br />
				<input type="radio" name="radio1" />Opcja 3<br />
				<input type="text" />
			</fieldset>
			<br />
			<fieldset>
				<legend>Wyraź opinię</legend>
				<textarea rows="3" cols="30">Wpisz kilka słów komentarza...</textarea>
			</fieldset>
		</fieldset>
	</div>
</form>

Efekt:

Ankieta
Wybierz opcję:Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3

Wyraź opinię
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Obramowanie (H2)