Formatowanie treści#

Skrót#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<abbr>...</abbr>

Polecenie pozwala zasygnalizować obecność skrótów w tekście np. "prof." czy "mgr".

Dla elementu abbr (abbreviation) zaleca się podać również pełną formę skrótu przy użyciu atrybutu title="...". Ułatwi to czytelnikowi lub wyszukiwarkom interpretację tekstu. Dodatkowo, jeżeli jest to nazwa obcojęzyczna, dobrze jest to oznaczyć, za pomocą atrybutu lang="...".

Nowoczesne przeglądarki domyślnie wyświetlą tego typu skróty podkreślone linią przerywaną, informując, że po wskazaniu ich myszką, pojawi się dymek z ich pełnym rozwinięciem.

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>
	<abbr lang="pl" title="Profesor">Prof.</abbr>
</p>

Efekt:

Prof.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Skrót (H2)