Spis poleceń HTML#

HEAD#

Polecenie tworzy nagłówek dokumentu, w którym umieszcza się dodatkowe informacje.

Przykład:

  1. L
  2. K
  3. T'
  4. T
  5. A
  6. O
  7. Z'
  8. Z
  9. #
<html>
	<head>
	...
		<title>Podstawy - Kurs języka HTML</title>
	...
	</head>
	<body>
	...
	</body>
</html>

Atrybuty specyficzne#

profile="adres"
Wskazuje lokalizację (adres) jednej lub więcej informacji profilowej meta, które są oddzielone białym znakiem

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: dir, lang

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: opcjonalny

Znacznik zamykający: opcjonalny

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: html

Może zawierać: base, isindex, link, meta, object, script, style, title

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) HEAD (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)