Tabele#

Kolor tła#

W całej tabeli:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table bgcolor="kolor">...</table>

W jednym wierszu:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table>
	<tr bgcolor="kolor">...</tr>
	...
</table>

W pojedynczej komórce:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table>
	<tr>
		<th bgcolor="kolor">...</th>
		<td bgcolor="kolor">...</td>
	</tr>
	...
</table>

Polecenia pozwalają określić kolor tła dla całej tabeli, w jednym (lub kilku) wierszach bądź w pojedynczej komórce. Należy pamiętać, że ustawienia dotyczące koloru tła dominują nad ustawieniami koloru tła elementu nadrzędnego. Oznacza to, że ustawienia koloru tła tabeli dominują nad ustawieniami tła strony, ustawienia koloru wiersza dominują nad ustawieniami koloru tabeli, a ustawienia dotyczące koloru komórki nad wszystkimi innymi. W przypadku tabel zagnieżdżonych w komórkach, kolor tła zagnieżdżonej tabeli będzie identyczny z kolorem tła mieszczącej ją komórki.

Obecnie atrybut BGCOLOR jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład ustawienia tła dla całej tabeli, pojedynczego wiersza i komórki:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table style="background-color: lime; width: 500px; height: 150px;" border="1" cellspacing="10">
	<tr>
		<td>komórka1</td>
		<td>komórka2</td>
		<td>komórka3</td>
	</tr>
	<tr style="background-color: yellow; ">
		<td>komórka4</td>
		<td>komórka5</td>
		<td>komórka6</td>
	</tr>
	<tr>
		<th style="background-color: red; ">komórka7</th>
		<td style="background-color: white; ">komórka8</td>
		<td>komórka9</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

komórka1komórka2komórka3
komórka4komórka5komórka6
komórka7komórka8komórka9
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Kolor tła (H2)