Tabele#

Wymiary tabeli i komórek#

Szerokość i wysokość całej tabeli:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table width="wartość" height="wartość">...</table>

Szerokość i wysokość poszczególnej komórki:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table>
	<tr>
		<th width="wartość" height="wartość>...</th>
		<td width="wartość" height="wartość>...</td>
	</tr>
	...
</table>

gdzie "wartość" może być wyrażona:

Polecenie pozwala narysować tabelę o dokładnie zamierzonych wymiarach: szerokość (width) i wysokość (height). Obie techniki wprowadzania wymiarów tabel można ze sobą łączyć. Oznacza to, że jeden wymiar może być zdefiniowany procentowo a drugi podany w pikselach. Natomiast jeśli szerokość i wysokość tabeli nie jest zdefiniowana w kodzie HTML, jej wymiary narzucane zostaną przez zawartość komórek. Oczywiście jeśli określimy wysokość/szerokość pojedynczej komórki, spowoduje to ustalenie takiej samej wysokości/szerokości dla całego wiersza/kolumny.

Atrybut HEIGHT dla znacznika TABLE nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01.

Obecnie atrybuty WIDTH oraz HEIGHT dla komórki tabeli (TD, TH) są zdeprecjonowane przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład z podaniem wymiarów dla całej tabeli:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1" style="width: 500px; height: 150px;">
	<tr>
		<td>Komórka1</td>
		<td>Komórka2</td>
		<td>Komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Komórka4</td>
		<td>Komórka5</td>
		<td>Komórka6</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

Komórka1Komórka2Komórka3
Komórka4Komórka5Komórka6

Przykład z podaniem wymiarów dla jednej komórki:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1">
	<tr>
		<td style="width: 80%; height: 150px;">Komórka1</td>
		<td>Komórka2</td>
		<td>Komórka3</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Komórka4</td>
		<td>Komórka5</td>
		<td>Komórka6</td>
	</tr>
</table>

Efekt:

Komórka1Komórka2Komórka3
Komórka4Komórka5Komórka6

Należy zauważyć, że manewrowanie wymiarami pojedynczej komórki wpływa także na wymiary pozostałych komórek.

Podczas drukowania strony, tabela która nie mieści się w szerokości arkusza papieru, najprawdopodobniej zostanie "ucięta".

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Tabele (H1) Wymiary tabeli i komórek (H2)