Spis poleceń HTML#

FRAME#

Polecenie określa pojedynczą ramkę w ustawieniu ramek (<frameset>). Można je stosować tylko w wersji Frameset DTD.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
...
<frameset cols="30%,70%">
	<frame src="/ramka1.htm" name="spis">
	<frame src="/ramka2.html" name="tresc">
	<noframes>
		<body>
			Niestety, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.
			Oto treść alternatywna...
		</body>
	</noframes>
</frameset>

Atrybuty specyficzne#

frameborder="obramowanie"
Określa widoczność obramowania ramki:
 • 0 - schowane
 • 1 - widoczne (domyślnie)
longdesc="adres"
Odnośnik do dłuższego opisu ramki
marginheight="piksele"
Dodatkowy odstęp (pionowy) między obramowaniem a zawartością ramki
marginwidth="piksele"
Dodatkowy odstęp (poziomy) między obramowaniem a zawartością ramki
name="nazwa"
Określa nazwę ramki, do której mogą się później odnosić odsyłacze (atrybut target elementu <a>)
noresize (atrybut logiczny)
Blokada możliwość skalowania ramki, czyli bezpośrednią zmianę rozmiarów (myszką)
scrolling="przewijanie"
Określa sposób przewijania zawartości ramki:
 • auto - ramka będzie przewijana, kiedy to będzie konieczne (domyślnie)
 • no - ramka nie będzie przewijana
 • yes - ramka będzie przewijana zawsze
src="adres"
Określa domyślnie ładowany zasób do ramki

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, style, title

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: frameset

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) FRAME (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)