Formularze#

Pole opcji#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="...">
	<input type="radio" name="nazwa" value="wartość">
</form>

gdzie jako "nazwa" należy wpisać nazwę danego pola (np. skróconą treść pytania), która nie powinna być zbyt długa. Zostanie ona później wysłana wraz z formularzem. Natomiast jako "wartość" podaj treść danej odpowiedzi. Zostanie ona również dołączona do formularza.

Kontrolka opcji wprowadza tzw. przycisk radiowy. Czytelnik będzie wybierał tylko jedną z możliwych wartości. Kliknięcie na jakiejś wartości powoduje jej zaznaczenie, ale zarazem usuwa zaznaczenie z innej. Raz zaznaczone pole tego typu, można "odznaczyć" tylko poprzez zaznaczenie innego z podanych możliwości. Typ ten stosujemy wtedy, gdy nie można podać kilku wartości, gdyż jest to nielogiczne. Trudno być na przykład jednocześnie kobietą i mężczyzną (oczywiście bez spekulacji medyczno-psychologicznych).

Wszystkie pola tego typu, które dotyczą tego samego pytania, muszą koniecznie posiadać taką samą nazwę! Dodatkowo atrybut value jest tutaj absolutnie konieczny - musi on być inny dla każdej możliwości odpowiedzi!

Możliwe jest tutaj podanie dodatkowych atrybutów:

Pola tego typu bardzo często stosuje się wraz z etykietami (label). Dzięki temu zaznaczenie opcji może odbywać sie nie tylko poprzez kliknięcie w małe kółeczko, ale także po kliknięciu na opis danego pola. Najlepiej zobaczyć kilka poniższych przykładów.

Pole opcji bez specyficznych atrybutów:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="kobieta" />
		Kobieta
	</p>
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="mezczyzna" />
		Mężczyzna
	</p>
</form>

Efekt:

Kobieta

Mężczyzna

Domyślne zaznaczenie jednej z opcji (checked):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<p>
		<input type="radio" checked="checked" name="plec" value="kobieta" />
		Kobieta
	</p>
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="mezczyzna" />
		Mężczyzna
	</p>
</form>

Efekt:

Kobieta

Mężczyzna

Zastosowanie dodatkowo etykiet (można klikać w opis tekstowy):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<p>
		<label>
			<input type="radio" name="plec" value="kobieta" />
			Kobieta
		</label>
	</p>
	<p>
		<input type="radio" name="plec" id="man" value="mezczyzna" />
		<label for="man">Mężczyzna</label>
	</p>
</form>

Efekt:

Wyłączenie pola (disabled):

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<form action="">
	<p>
		<input type="radio" name="plec" value="kobieta" />
		Kobieta
	</p>
	<p>
		<input type="radio" disabled="disabled" name="plec" value="mezczyzna" />
		Mężczyzna
	</p>
</form>

Efekt:

Kobieta

Mężczyzna

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formularze (H1) Pole opcji (H2)