Formatowanie treści#

Dane kontaktowe#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<address>...</address>

Polecenie służy do wprowadzania bloku adresu. Używany go, gdy podajemy na stronie dane kontaktowe w różnej postaci np. (Imię/Nazwisko, e-mail, nr. telefonu, adres zamieszkania itd.).

Blok taki nie uwzględnia tabulatorów i dodatkowych spacji. Elementy objęte znacznikiem <address> są oddzielone od pozostałych elementów strony znakami nowej linii, ale nie są dodawane linijki przerwy. Łamania wierszy w samym adresie należy zdefiniować osobiście, np. poprzez zastosowanie znacznika <br>. W przeglądarkach zawartość elementu najczęściej wyświetlana jest kursywą.

Element addres nie może zawierać elementów blokowych.

Przykład poprawnego użycia:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<address>
Ferdynand Kiepski<br />
ul. Ćwiartki 3/4<br />
99-999 Warszawa<br />
Polska
</address>

Efekt:

Ferdynand Kiepski
ul. Ćwiartki 3/4
99-999 Warszawa
Polska
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Dane kontaktowe (H2)