Formatowanie treści#

Odwołanie do źródła#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<cite>...</cite>

Polecenie pozwala określić źródło na które się powołujemy lub do którego się odnosimy np. imię i nazwisko, tytuł książki.

W przeglądarkach internetowych element cite zazwyczaj wyświetlany jest kursywą.

Znacznik <cite> nie służy do cytowania wypowiedzi!

Kilka przykładów w praktyce:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Materiały opracowane w oparciu o <cite>HTML 4.01 Specification</cite>.</p>

Efekt:

Materiały opracowane w oparciu o HTML 4.01 Specification.

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>
	<cite>Józef Stalin</cite> powiedział: <q>Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.</q>
</p>

Efekt:

Józef Stalin powiedział: Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Odwołanie do źródła (H2)