Spis poleceń HTML#

Funkcjonalnie#

Oznaczenia:

ZnacznikHTML 4.01
XTHML 1.0
XHTML 1.1Opis

Struktura

Struktura
<!DOCTYPE>xSTFxDeklaracja typu dokumentu
<html>xSTFxGłówny element dokumentu
<head>xSTFxNagłówek dokumentu
<body>xSTFxCiało dokumentu
<!-- -->xSTFxKomentarz

Ramki

Ramki
<frameset>xFZaniechanyUstawienie ramek
<frame>xFZaniechanyRamka
<noframes>xTFZaniechanyAlternatywa ramek
<iframe>xTFZaniechanyRamka pływająca (lokalna)

Elementy nagłówkowe

Elementy nagłówkowe
<base>xSTFxAdres bazowy
<link>xSTFxPowiązanie dokumentu
<meta>xSTFxMetainformacje dokumentu
<script>xSTFxSkrypt
<noscript>xSTFxAlternatywa skryptu
<style>xSTFxOsadzony arkusz stylów
<title>xSTFxTytuł dokumentu

Listy (wykazy)

Listy (wykazy)
<ul>xSTFxLista uporządkowana
<ol>xSTFxLista uporządkowana
<li>xSTFxElement listy
<dl>xSTFxLista definicji
<dt>xSTFxDefinicja terminu
<dd>xSTFxOpis definicji
<dir>xTFZaniechanyWielokolumnowy spis
<menu>xTFZaniechanyJednopoziomowy spis

Tabele

Tabele
<table>xSTFxTabela
<caption>xSTFxPodpis tabeli
<colgroup>xSTFxGrupa kolumn tabeli
<col>xSTFxKolumna tabeli
<thead>xSTFxNagłówek tabeli
<tfoot>xSTFxStopka tabeli
<tbody>xSTFxCiało tabeli
<tr>xSTFxWiersz w tabeli
<th>xSTFxKomórka nagłówkowa tabeli
<td>xSTFxKomórka tabeli

Formularze

Formularze
<form>xSTFxFormularz
<fieldset>xSTFxObramowanie grupujące
<legend>xSTFxPodpis obramowania grupującego
<label>xSTFxEtykieta
<button>xSTFxPrzycisk
<textarea>xSTFxWieloliniowe pole tekstowe
<input>xSTFxKontrolka
<select>xSTFxLista opcji wyboru
<optgroup>xSTFxGrupa opcji wyboru
<option>xSTFxOpcja wyboru
<isindex>xTFZaniechanyJednoliniowe pole tekstowe

Odsyłacze

Odsyłacze
<a>xSTFxOdsyłacz

Zakresy

Zakresy
<div>xSTFxBlok grupujący
<span>xSTFxZakres liniowy

Grafika i multimedia

Grafika i multimedia
<img>xSTFxObrazek
<map>xSTFxMapa odsyłaczy
<area>xSTFxObszar w mapie odsyłaczy
<applet>xTFZaniechanyAplet
<object>xSTFxObiekt multimedialny
<param>xSTFxParametr obiektu multimedialnego

Formatowanie tekstu

Formatowanie tekstu
<abbr>xSTFxForma skrócona
<acronym>xSTFxAkronim
<address>xSTFxDane kontaktowe
<b>xSTFxTekst pogrubiony
<basefont>xTFZaniechanyCzcionka bazowa
<bdo>xSTFxAlgorytm tekstu dwukierunkowego
<big>xSTFxTekst powiększony
<blockquote>xSTFxDługi cytat
<br>xSTFxPrzełamanie linii
<center>xTFZaniechanyWyśrodkowanie
<cite>xSTFxOdwołanie do źródła
<code>xSTFxKod komputerowy
<del>xSTFxUsunięta treść
<dfn>xSTFxDefinicja
<em>xSTFxWyróżnienie
<font>xTFZaniechanyAtrybuty czcionki
<h1>...<h6>xSTFxNagłówki treści
<hr>xSTFxPozioma linia
<i>xSTFxTekst pochylony
<ins>xSTFxWstawiona treść
<kbd>xSTFxTekst do wprowadzenia z klawiatury
<p>xSTFxAkapit (paragraf)
<pre>xSTFxTekst preformatowany
<q>xSTFxKrótki cytat
<s>xTFZaniechanyTekst przekreślony
<samp>xSTFxPrzykładowa treść
<small>xSTFxTekst pomniejszony
<strike>xTFZaniechanyTekst przekreślony
<strong>xSTFxMocne wyróżnienie
<sub>xSTFxIndeks dolny
<sup>xSTFxIndeks górny
<tt>xSTFxDalekopis
<u>xTFZaniechanyTekst podkreślony
<var>xSTFxZmienna
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) Funkcjonalnie (H2) Struktura (H3) Ramki (H3) Elementy nagłówkowe (H3) Listy (wykazy) (H3) Tabele (H3) Formularze (H3) Odsyłacze (H3) Zakresy (H3) Grafika i multimedia (H3) Formatowanie tekstu (H3)