Formatowanie treści#

Dalekopis#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<tt>...<tt>

Polecenie pozwala wprowadzić tekst o stałej szerokości znaku. Ma charakter wyłącznie prezentacyjny.

W przeglądarkach internetowych zawartość elementu tt (teletype) wyświetlana jest czcionką monotypiczną (o stałej szerokości znaku).

Krótki przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>To jest normalny tekst ... <tt>a tu widzimy efekt zastosowania dalekopisu</tt>.</p>

Efekt:

To jest normalny tekst ... a tu widzimy efekt zastosowania dalekopisu.

Odpowiednikiem elementu tt w CSS jest własność font-family: monospace.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Dalekopis (H2)