Spis poleceń HTML#

CAPTION#

Polecenie pozwala wstawić podpis (opis nagłówkowy) tabeli. Należy go umieszczać bezpośrednio po znaczniku otwierającym <table>.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<table border="1">
	<caption>Wykaz zarobków</caption>
	<tr>
		<th>Miesiąc</th>
		<th>Zarobek</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>Styczeń</td>
		<td>$100</td>
	</tr>
</table>

Atrybuty specyficzne#

align="ustawienie"
Położenie podpisu w stosunku do tabeli (zdeprecjonowane):
 • bottom - na dole tabeli
 • left - po lewej
 • right - po prawej
 • top - na górze

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, title, style, dir, lang

Atrybuty zdarzeń: onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: wymagany

Charakter elementu:

Może być zawarty wewnątrz: table

Może zawierać: a, abbr, acronym, b, bdo, big, br, button, cite, code, del, dfn, em, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) CAPTION (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)