Spis poleceń HTML#

BR#

Polecenie wymusza przełamanie wiersza.

Przykład:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>Pierwszy wiersz akapitu <br>
Drugi wiersz (z wymuszonym przełamaniem)
</p>

Atrybuty specyficzne#

clear="ustawienie"
Określa, gdzie powinna się pojawić nowa linia (zdeprecjonowane):
 • all - nowa linia rozpocznie się w najbliższym wierszu poniżej dowolnego pływającego elementu przy obu marginesach
 • left - nowa linia rozpocznie się w najbliższym wierszu poniżej dowolnego pływającego elementu przy lewym marginesie
 • none - nowa linia rozpocznie się normalnie (domyślnie)
 • right - nowa linia rozpocznie się w najbliższym wierszu poniżej dowolnego pływającego elementu przy prawym marginesie

Atrybuty standardowe#

Globalne atrybuty: id, class, style, title

Atrybuty zdarzeń:

Podstawowe informacje#

Znacznik otwierający: wymagany

Znacznik zamykający: zabroniony

Charakter elementu: liniowy

Może być zawarty wewnątrz: a, abbr, acronym, address, b, bdo, big, blockquote, br, button, cite, code, del, dfn, div, dl, em, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, input, ins, kbd, label, map, noscript, object, ol, p, pre, q, ruby, samp, script, select, small, span, strong, sub, sup, table, textarea, tt, u, ul, var

Może zawierać:

Dodatkowe uwagi#

Dodatkowe informacje#

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1) BR (H2) Atrybuty specyficzne (H3) Atrybuty standardowe (H3) Podstawowe informacje (H3) Dodatkowe uwagi (H3) Dodatkowe informacje (H3)