Szkielet dokumentu#

Przejście między stronami#

Przejście płynne:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta http-equiv="sposób" content="blendTrans(Duration=s)">
</head>

Filtr graficzny:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta http-equiv="sposób" content="revealTrans(Duration=s, Transition=n)">
</head>

gdzie dla poszczególnych parametrów możemy deklarować następujące wartości:

sposób
 • Page-Enter - graficzne przejście nastąpi przy wchodzeniu na stronę
 • Page-Exit - graficzne przejście nastąpi przy wyjściu ze strony
 • Site-Enter - graficzne przejście nastąpi przy wejściu z innej domeny (adresu)
 • Site-Exit - graficzne przejście nastąpi przy wyjściu do innej domeny (adresu)
s
czas trwania przejścia (w sekundach)
n - numer filtru graficznego (liczba od 0 do 23)
 • 0 - Zmniejszający się prostokąt (Box in)
 • 1 - Zwiększający się prostokąt (Box out)
 • 2 - Zmniejszające się koło (Circle in)
 • 3 - Zwiększające się koło (Circle out)
 • 4 - "Wytarcie" w górę (Wipe up)
 • 5 - "Wytarcie" w dół (Wipe down)
 • 6 - "Wytarcie" w prawo (Wipe right)
 • 7 - "Wytarcie" w lewo (Wipe left)
 • 8 - Pionowa zasłona (Vertical blinds)
 • 9 - Pozioma zasłona (Horizontal blinds)
 • 10 - Szachownica w prawo (Checkerboard across)
 • 11 - Szachownica w dół (Checkerboard down)
 • 12 - Losowy rozkład (Random dissolve)
 • 13 - Połączenie w pionie (Split vertical in)
 • 14 - Rozłączenie w pionie (Split vertical out)
 • 15 - Połączenie w poziomie (Split horizontal in)
 • 16 - Rozłączenie w poziomie (Split horizontal out)
 • 17 - "Wytarcie" w lewy-dolny róg (Strips left down)
 • 18 - "Wytarcie" w lewy-górny róg (Strips left up)
 • 19 - "Wytarcie" w prawy-dolny róg (Strips right down)
 • 20 - "Wytarcie" w prawy-górny róg (Strips right top)
 • 21 - Losowe poziome smugi (Random bars horizontal)
 • 22 - Losowe pionowe smugi (Random bars vertical)
 • 23 - Efekt losowy, jeden z powyższych (Random)

Polecenia pozwalają na efektywne, graficzne przejście między dwiema stronami. Pierwszy sposób (blendTrans) powoduje płynne przejście. W drugim przypadku (revealTrans) można wybrać odpowiedni rodzaj filtru graficznego: od 0 do 23 (dla Transition=23 będzie to efekt wybrany losowo).

Polecenia blendTrans i revealTrans nie wchodzą w skład specyfikacji HTML 4.01. Są on rozszerzeniem interpretowanym tylko i wyłącznie przez przeglądarkę Internet Explorer (wersja 4.01 lub nowsza).
Ponadto, w IE6 aby polecenie Page-Enter było realizowane, powinno znajdować się bezpośrednio po znaczniku <head> (jako pierwsze)! Wpisanie go po jakimkolwiek innym znaczniku, np. deklaracji strony kodowej, może spowodować, że nie będzie ono interpretowane.

Jeśli zastosujemy Page-Enter, nastąpi graficzne przejście do strony, na której znajduje się powyższe polecenie (po jej wczytaniu). Natomiast po wpisaniu Page-Exit, przejście będzie przy wyjściu z danej strony (kiedy klikniemy dowolny odsyłacz prowadzący na inną stronę). Różnica pomiędzy Page-Enter/Exit a Site-Enter/Exit jest taka, że w drugim przypadku przejście nastąpi tylko podczas wejścia/wyjścia z/do innej domeny internetowej, czyli innej niż nasza strona WWW.

Przykładowa deklaracja graficznego przejścia między stronami:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<meta http-equiv="page-enter" content="revealtrans(duration=3, transition=12)">

Dla lepszego zobrazowania działania poleceń, proponuję odwiedzić stronę testową i zapoznać się z typem wyżej wymienionych filtrów. Pamiętaj, że efekt zauważysz tylko pod przeglądarką Microsoftu.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Przejście między stronami (H2)