Ramki#

FRAME#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<frameset>
	<frame src="ścieżka dostępu do pliku" name="nazwa ramki">
</frameset>

Ścieżkę dostępu tworzymy na tych samych zasadach jak w przypadku odsyłaczy. Oczywiście adresy mogą prowadzić zarówno do naszych plików jaki i do źródeł spoza domeny.

Nazwa ramki musi rozpoczynać się od litery. Lepiej również nie używać: wielkich liter, znaków specjalnych (np.: / : * ? " < > |), spacji (w zamian używaj podkreślnika "_", ale nie na początku), polskich liter. Każda ramka powinna mieć unikatową, inną nazwę.

Można powiedzieć, że za pomocą elementu frameset dzielimy stronę na wiersze (pasy poziome) i kolumny (pasy pionowe). Dopiero element frame pozwala zdefiniować konkretne ramki, do który wczytujemy bezpośrednio pliki (najczęściej są to dokumenty xHTML). Oczywiście mógłby to być na przykład plik w formacie PDF, który moglibyśmy obejrzeć za pomocą specjalnej wtyczki (plugin) wspomagającej przeglądarkę.

Określenie nazw dla każdej ramki umożliwi późniejsze wczytywanie do niej kolejnych plików, przy użyciu odsyłaczy, znajdujących się w innych ramkach (np. w menu). Należy pamiętać, aby każda z tworzonych ramek miała inną (unikatową) nazwę.

Specyficzne atrybuty#

Dla elementu frame możliwe jest określenie kilku specyficznych atrybutów.

1. Kolor obramowania (Internet Explorer/Firefox)#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<frame bordercolor="kolor">

Polecenie pozwala określić kolor obramowania dla konkretnej ramki. Domyślnie kolor jest zależny od stosowanej przeglądarki internetowej.

Atrybut BORDERCOLOR nie wchodzi w skład specyfikacji HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Przykład zastosowania koloru obramowania przedstawiony zostały na specjalnej stronie testowej. Przypominam tylko, że obsługa polecenia zależy od stosowanej przeglądarki internetowej.

2. Przewijanie zawartości#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<frame scrolling="rodzaj">

gdzie jako "rodzaj" należy wpisać:

Polecenie pozwala określić zachowanie konkretnej ramki dla przywoływanych plików o dużych objętościach. Dla lepszego zobrazowania działania polecenia proponuję zapoznać się z poniższymi przykładami:

Dla przeglądarek Internet Explorer oraz Chrome polecenie scrolling="yes" działa tak samo jak scrolling="auto", czyli paski przewijania pojawią się dopiero w razie konieczności.

3. Blokada skalowania#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<frame noresize="noresize">

Polecenie pozwala zablokować możliwość skalowania konkretnej ramki, czyli bezpośrednią zmianę rozmiarów (za pomocą myszki wprost na stronie bazowej). Domyślnie, wszystkie ramki są skalowalne.

Przykład wyłączający skalowanie konkretnej ramki przedstawiony zostały na specjalnej stronie testowej. W prezentacji wyłączyłem skalowanie dla pierwszej ramki od góry (tej czerwonej).

4. Dodatkowe marginesy#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<frame marginwidth="x" marginheight="y">

gdzie "x" oznacza szerokość marginesu poziomego, a "y" oznacza wysokość marginesu pionowego (w pikselach).

Polecenie pozwala wprowadzić dodatkowy odstęp (pionowy lub poziomy) między obramowaniem a zawartością poszczególnej ramki.

Przykład ustawiający dodatkowe marginesy dla konkretnej ramki przedstawiony zostały na specjalnej stronie testowej.

5. Widoczność obramowania#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<frame frameborder="rodzaj">

gdzie jako "rodzaj" należy wpisać:

Polecenie pozwala określić widoczność obramowania dla poszczególnej ramki. Ukrycie obramowania uniemożliwi bezpośrednią regulację wymiarów danego pola (za pomocą myszki wprost na stronie bazowej).

Przykład zastosowania widoczności obramowania dla konkretnej ramki przedstawiony zostały na specjalnej stronie testowej.

W Internet Explorerze i Operze oprócz frameborder="0" (dla frame) powinniśmy wpisać framespacing="0" lub border="0" (dla elementu frameset). Dzięki temu uzyskamy spójne zachowanie w każdym browserze.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Ramki (H1) FRAME (H2) Specyficzne atrybuty (H3) 1. Kolor obramowania (Internet Explorer/Firefox) (H4) 2. Przewijanie zawartości (H4) 3. Blokada skalowania (H4) 4. Dodatkowe marginesy (H4) 5. Widoczność obramowania (H4)