Formatowanie treści#

Nagłówki#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<hx>treść nagłówka</hx>

gdzie:

Możliwe jest podanie atrybutu align="wartość" o następujących wartościach:

Nagłówki (heading) zwane też tytułami, śródtytułami, sekcjami lub podsekcjami są podstawowymi elementami dzielącymi treść na logiczne części. Pełnią one analogiczną rolę, jak nagłówki w gazecie. W języku (X)HTML mamy do dyspozycji sześć poziomów tytułów, które można stosować hierarchicznie - tytuł stopnia drugiego, z punktu widzenia logiki treści, jest podrzędny w stosunku do tytułu stopnia pierwszego, a trzeci - w stosunku do drugiego.

Obecnie atrybut ALIGN jest zdeprecjonowany przez specyfikację HTML 4.01 - zaleca się stosowanie stylów.

Elementy objęte znacznikiem <hx> są oddzielone od pozostałych elementów strony liniami przerwy, zaś tekst jest powiększony i pogrubiony w zależności od rzędu zastosowanego tytułu. Co ważne, w nagłówkach nie wolno umieszczać elementów blokowych.

Termin "nagłówek" odnieść można do kilku funkcji: podział treści dokumentu, nagłówek w szkielecie dokumentu (element head) oraz nagłówki wysyłane przez serwer. Są to osobne zagadnienia i nie należy ich mylić ze sobą.

Garść przykładów obrazująca działanie poszczególnych poleceń:

Kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<h1>To jest tytuł pierwszego rzędu</h1>
<h2>To jest tytuł drugiego rzędu</h2>
<h3>To jest tytuł trzeciego rzędu</h3>
<h4>To jest tytuł czwartego rzędu</h4>
<h5>To jest tytuł piątego rzędu</h5>
<h6>To jest tytuł szóstego rzędu</h6>
<h5 style="text-align: right;">To jest tytuł piątego rzędu wyrównany do prawego marginesu</h5>
<h5 style="text-align: center;">To jest wyśrodkowany tytuł piątego rzędu</h5>

Efekt (dodatkowe style pochodzą z ogólnego arkusza strony - czysty przykład można sprawdzić w Testerze kodu WWW):

To jest tytuł pierwszego rzędu

To jest tytuł drugiego rzędu

To jest tytuł trzeciego rzędu

To jest tytuł czwartego rzędu

To jest tytuł piątego rzędu
To jest tytuł szóstego rzędu
To jest tytuł piątego rzędu wyrównany do prawego marginesu
To jest wyśrodkowany tytuł piątego rzędu

Poprawna kolejność tytułów#

Nagłówki odgrywają ważną rolę w pozycjonowaniu strony, dlatego też należy umiejętnie z nich korzystać.

Dążymy do tego, aby tytuły na stronie były poukładane w odpowiedniej kolejności, odzwierciedlającej podział na działy, rozdziały, podrozdziały, punkty, podpunkty itd. Oznacza to, że każdy element h2 powinien być poprzedzony przynajmniej przez jeden element h1, h3 - przez h2, h4 - przez h3, h5 - przez h4, h6 - przez h5. W innym przypadku mielibyśmy do czynienia z sytuacją podobną do wykazu numerowanego np. od 1.1 zamiast od 1 albo z brakującymi podpunktami, tzn. jak gdyby nastąpiło "przeskoczenie" z punktu nr 1 od razu do 1.1.1 pomijając 1.1.

Numeracja nagłówków nie oznacza ich kolejności, ani ważności. Oznacza ich hierarchię.

Przykład poprawnego stosowania tytułów:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<h1>1. Dział</h1>
...
<h2>1.1. Rozdział</h2>
...
<h2>1.2. Rozdział</h3>
...
<h3>1.2.1. Podrozdział</h4>
...
<h3>1.2.2. Podrozdział</h4>
...
<h1>2. Dział</h5>
...
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Nagłówki (H2) Poprawna kolejność tytułów (H3)