Spis poleceń HTML#

W ostatniej części kursu zamieszczone zostaną opisy wszystkich znaczników i ich atrybutów występujące w oryginalnej specyfikacji HTML 4.01. Celem wykazów jest zaprezentowanie poleceń w zwięzły i czytelny sposób, dzięki czemu można szybko odnaleźć i zweryfikować interesującą informację. Spisy zazwyczaj wykorzystywane są przez osoby znające język HTML, dla których szczegółowe wyjaśnienie każdego aspektu nie jest już konieczne.

Całe to zestawienie będzie prezentowane w następujący sposób:

Elementy i atrybuty przestarzałe (deprecated) zostaną oznaczone kolorem czerwonym.

Atrybuty obowiązkowe zostaną wytłuszczone (wymagany).

Domyślne wartości atrybutów zostaną oznaczone (domyślnie).

W dodatkowych informacjach pojawią się materiały uzupełniające opisy. Na pierwszych miejscach będą to linki prowadzące do szerszych opisów w innych częściach strony. Następnie pojawią się odsyłacze prowadzące do specyfikacji W3C. Na dalszych miejscach podlinkuję materiały do innych wartościowych kursów lub informacji.

Nie planowałem utworzenia osobnego wykazu dla języka XHTML 1.x. Wszystkie odstępstwa w języku XHTML zostaną zaprezentowane bezpośrednio w opisie HTML-a.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Spis poleceń HTML (H1)