Szkielet dokumentu#

Data utworzenia#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<head>
	<meta http-equiv="creation-date" content="data w formacie GMT">
</head>

Polecenie informuje o dacie utworzenia dokumentu, zwracając (np. sieciowemu indekserowi) wartość: Creation-Date: Tue, 04 Dec 1993 21:29:02 GMT.

Czas w formacie GMT (Greenwich Mean Time) jest określany dla Greenwich (południk "0"). W Polsce strefa czasowa jest przesunięta o +1 godz. (czas zimowy) lub +2 godz. (czas letni). Dlatego w przypadku tworzenia daty GMT, należy odjąć od czasu lokalnego odpowiednio: 1 lub 2 godziny.

Przykładowa deklaracja daty utworzenia dokumentu:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<meta http-equiv="creation-date" content="Sun, 15 Feb 2009 16:54:18 GMT">

Jeśli ktoś ma problemy z określeniem daty w postaci GMT, może skorzystać z poniższego skryptu (konieczna włączona obsługa JavaScript w przeglądarce):

  ::
Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Szkielet dokumentu (H1) Data utworzenia (H2)