Multimedia#

Wstęp#

We wczesnym etapie rozwoju WWW treść statyczna (tekst i grafika) w zupełności wystarczyły do tworzenia interesujących stron. Wraz z upowszechnieniem się dostępu do szerokopasmowego internetu na scenę wkroczyły pliki multimedialne (głównie wideo). Jako przykład posłużyć może tutaj serwis Youtube z przeogromnymi zasobami plików wideo.

Wstawianie plików multimedialnych na stronach WWW zawsze przysparzało dużo kłopotów. Jest wiele formatów plików multimedialnych, które stosują odmienne algorytmy kodujące. Segment ten nigdy nie został ustandaryzowany na stronach WWW. Nawet obecnie, w dobie wdrażania i upowszechniania HTML5, wojna o wsparcie konkretnych kodeków dalej pozostaje aktualna i raczej kompromisu nie należy tutaj oczekiwać.

Część poleceń umożliwiających wstawianie multimediów była rozszerzeniem samych przeglądarek (np. embded, bgsound) i nigdy nie wchodziły one w skład specyfikacji HTML. Od producentów przeglądarek zależy czy owe polecenia będą obsługiwane w danym programie. Sama obsługa znaczników multimedialnych nie wystarcza by móc uruchomić plik wprost w przeglądarce. Browser musi być w stanie odtworzyć dany zasób. Niektóre typy pliki są obsługiwane bez żadnych dodatkowych wtyczek (np. grafika, lub pliki .pdf w niektórych przeglądarkach). Zazwyczaj jednak konieczne staję się dogranie odpowiedniego pluginu rozszerzającego możliwości przeglądarki (np. Flash).

Multimedia (podobnie jak pliki graficzne) powinny być stosowane z umiarem. Dźwięk w tle dla danej strony, jeśli już koniecznie musi zostać dodany, powinien być uruchamiany przez samego czytelnika na żądanie.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Multimedia (H1) Wstęp (H2)