Formatowanie treści#

Duża czcionka#

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<big>...</big>

Polecenie pozwala powiększyć (o jeden rząd wielkości) tekst względem rozmiaru domyślnego. Ma charakter wyłącznie prezentacyjny.

Wpisując powyższe znaczniki jeden wewnątrz drugiego (np.: <big><big>...</big></big>), można zwiększyć rozmiar tekstu o kilka wielkości.

Przykładowy kod:

 1. L
 2. K
 3. T'
 4. T
 5. A
 6. O
 7. Z'
 8. Z
 9. #
<p>To jest zwykły tekst... <big>a ten tekst jest napisany czcionką powiększoną (big)</big></p>
<p>To jest zwykły tekst... <big><big>a ten tekst jest napisany czcionką podwójnie powiększoną (big-big)</big></big></p>

Efekt:

To jest zwykły tekst... a ten tekst jest napisany czcionką powiększoną (big)

To jest zwykły tekst... a ten tekst jest napisany czcionką podwójnie powiększoną (big-big)

Odpowiednikiem elementu big w CSS jest własność font-size: larger.

Pasek społecznościowy

SPIS TREŚCI AKTUALNEJ STRONY

Formatowanie treści (H1) Duża czcionka (H2)